Minimerat fotavtryck

Minskad miljöpåverkan steg för steg

När naturresurserna minskar är det viktigt att vi hanterar våra resurser klokt. Vi fokuserar på att minska våra utsläpp och har tagit en cirkulär strategi för hela värdekedjan. På det sättet kan vi minska vår miljöpåverkan steg för steg.

 

Vi minskar våra koldioxidutsläpp

Det första steget för att minimera vår miljöpåverkan är att minska våra utsläpp. Vi har redan tagit betydande steg för att minska våra utsläpp genom att använda förnybara energikällor och energieffektiva transportsätt och byta till hållbara förpackningar. Att minska vårt avfall till deponi står också högt på vår prioriteringslista. Vid viktiga anläggningar, som Banbury (England) och Joure (Nederländerna), har vi etablerat en infrastruktur som använder avloppsvatten från produktionsprocessen till energiproduktion. På detta sätt har vi kunnat leverera över 70% av värmebehovet på vår fabrik i Joure i mer än 50 år.

Vi kompenserar för våra koldioxidutsläpp

Trots våra bästa ansträngningar för att minska vår miljöpåverkan kan vi ännu inte erbjuda koldioxidneutral drift och underhåll. Vi kompenserar därför för den CO2 som vi släpper ut så mycket som möjligt. Vi gör detta genom att investera i projekt som har en positiv effekt på vårt klimat. Gemensamma projekt som Sustainable Landscapes Cooperation Agreement och Deforestation-Free coffee in the Guarantee Bukit Barisan Selatan Landscape bevarar biologisk mångfald genom att förhindra avskogning och ge hjälp för att kontrollera sjukdomar i kaffeplantor. Vi kompenserar också våra koldioxidutsläpp genom att plantera träd genom Trees for All, och vi investerar i att skapa och bevara skogar som CO2-kompensation.

Utvecklingen har kommit långt

I Gevalias klassiska, och samtidigt supermoderna,
produktionsanläggning har utvecklingen kommit långt.

  • Rosteriet är ISO 14001-certifierat
  • Här produceras bland annat KRAV, UTZ- och
    Rainforest Alliance-certifierat kaffe. 
  • 100 % förnyelsebar elektricitet.
  • Allt avfall källsorteras. Inget går till sopberget!
  • En biprodukt från rostningen används i form av pellets vid biogasproduktion.