Vägar att mötas

Det är fantastisk vad som kan hända över en kopp kaffe

Kaffe är centralt i livet. Det är med oss ​​i stora och små stunder. JDE Professional firar livet, inte bara drycken, och sätter kaffekoppen i centrum för konversationen, varhelst i världen den äger rum.

Oavsett om det handlar om gamla minnen eller om att skapa nya, allt kan hända över en kopp kaffe eller te. JDE Professional tror på kraften i detta och för människor och samhällen närmare varandra för att skapa och dela underbara stunder. Genom att stödja och organisera aktiviteter som främjar kontakt mellan människor strävar JDE Professional efter att använda kaffe och te som ett verktyg för att öka samhällsengagemanget och stödja de utsatta, som inte alltid har det lätt att ta den kontakten.