Plast och återvinning

Från kaffesump till gamla maskiner: vi låter ingenting gå till spillo. På JDE
Professional strävar vi efter att göra vår påverkan på miljön så liten som möjligt.

Utvecklingen av miljövänliga förpackningar utan att kompromissa med dess förmåga att bevara färskheten i våra produkter är fortfarande utmanande, men vi fokuserar på att utforska kreativa lösningarna som är både hållbara och funktionella. Vi har redan förbättrat våra miljöprestanda genom att utveckla lättare förpackningar och, om möjligt, genom att använda återvunna eller återanvändbara material. År 2018 är statusen att 78% av vår produktförpackningar är återvinningsbara och / eller komposterbara, och 2025 kommer hela vårt förpackningssortiment att vara återvinningsbart eller komposterbart.

En betydande del av våra förpackningar och tillbehör (pappmuggar etc.) är gjorda av papp och / eller kartong med FSC-certifiering. Denna certifiering garanterar att papp och kartong kommer från ansvarsfullt förvaltade skogar och att lokalbefolkningens och arbetarnas rättigheter respekteras och den biologiska mångfalden bevaras.

Återvinning och renovering av maskiner

På JDE Professional återvinner, återanvänder och förnyar vi våra kaffemaskiner. Maskinerna renoveras av experter efter användning, så de får ett nytt liv. Dessa renoverade maskiner rengörs, avkalkas och inspekteras så att de fungerar som nya. Med våra renoverade maskiner kan vi erbjuda ett mer hållbart alternativ till nya kaffemaskiner.