Vår CSR-strategi

Gemensam plattform, Minimerat fotavtryck och Vägar att mötas

Fokus på prioriterade frågor i vår leveranskedja

Gemensam plattform

Vi kan bara skapa en verkligt hållbar kaffe- och teindustri om vi arbetar tillsammans. Denna pelare fokuserar därför på att upprätta partnerskap med relevanta icke-statliga organisationer, lokala myndigheter och industripartners.

Minskad miljöpåverkan steg för steg

Minimerat fotavtryck

Den andra pelaren fokuserar på att minska våra koldioxidutsläpp, optimera befintliga processer och göra våra förpackningar återvinningsbara

Det är fantastisk vad som kan hända över en kopp kaffe

Vägar att mötas

Vår tredje pelare, Vägar att mötas, fokuserar helt och hållet på dig, våra kunder, våra anställda och det samhälle vi befinner oss i. Här vill vi ge ett positivt bidrag till ett inkluderande samhälle.

JDE Professionals strategi för hållbarhet består av tre pelare och täcker hela värdekedjan från böna till kopp. JDE Professionals strategi bygger på dessa pelare, som vi anpassar till vår affärsverksamhet och våra kunders specifika behov. Låt oss inspirera dig med vårt tillvägagångssätt.

Läs mer om JDE's initiativ i vår Corporate Responsibility rapport.