Certifieringar

Certifierings- och verifieringsprogram är ett värdefullt sätt att förbättra hållbarheten av kaffe och te och säkerställa rättvisa priser för jordbrukare. Vi erbjuder våra kunder val inom ett brett utbud av (dubbel) certifierade och verifierade kaffe och teer av olika ursprung.

Vi prioriterar hållbarhet, jämlikhet och välstånd för jordbrukare mycket högt.

För att möta allas förväntningar och preferenser har JDE Professional medvetet valt att samarbeta med flera organisationer. Hållbarhet är en resa genom ständiga förbättringar, så vi fortsätter att utforska nya möjligheter för certifiering och verifiering.

År 2022 kommer alla våra Pickwick Tea-sorter, där det är möjligt, att certifieras under antingen Fairtrade eller Rainforest Alliance (-UTZ), med början i vårt Pickwick Professional-sortiment senast 2020, och 2025 kommer 40% av JDE Professional's kaffesortiment att certifieras. De återstående 60% av vårt kaffe täcks av vårt Gemensam plattform-program, som syftar till att säkerställa ansvarsfull odling och upphandling av kaffe. På detta sätt kommer vi att uppnå en fullt ansvarsfullt hanterad portfölj till 2025.

Fairtrade

Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav.

Europalövet

Råkaffet har odlats utan genmodifiering och utan användning av kemiska och syntetiska bekämpningsmedel och mineraliskt kvävegödsel. Certifieringen står alltså inte bara för mindre skadliga ämnen utan också för att floran och faunan i ursprungslandet ska bevaras.

 UTZ och Rainforest Alliance

Vi samarbetar med UTZ och Rainforest Alliance, som från januari 2018 är en organisation, vilken ger en garanti för att kaffet produceras med omsorg om miljön, och med bättre sociala villkor för dem som arbetar på odlingarna. 

KRAV

KRAV är den mest kända av alla ekologiska märkningar i Sverige, och visar att produkten har odlats utan bland annat kemiska bekämpnings-medel och konstgödsel.