Vårt samfunnsansvar

Gemensam plattform, Minimerat fotavtryck
och Vägar att mötas

Pelare 1: Gemensam plattform

Vi kan bara skapa en verkligt hållbar kaffe- och teindustri om vi arbetar tillsammans. Denna pelare fokuserar därför på att upprätta partnerskap med relevanta icke-statliga organisationer, lokala myndigheter och industripartners.

Pelare 2: Minimerat fotavtryck

Den andra pelaren fokuserar på att minska våra koldioxidutsläpp, optimera befintliga processer och göra våra förpackningar återvinningsbara

Pelare 3: Vägar att mötas

Vår tredje pelare, Vägar att mötas, fokuserar helt och hållet på dig, våra kunder, våra anställda och det samhälle vi befinner oss i. Här vill vi ge ett positivt bidrag till ett inkluderande samhälle.

Nyckeln till framgång

JDE Professionals samhällsansvar utgörs av tre solida pelare och omfattar hela värdekedjan från böna till kopp. Vår strategi bygger på dessa tre pelare. Vårt program för ansvarsfull handel etablerades 2018 i samarbete med Rainforest Alliance och handlar om långsiktig hållbarhet för kaffe- och teodlare i viktiga kafferegioner. 

Certifieringar är revisionsbaserade kontrollsystem som inte kan uppnås för alla småodlare. Vi köper vårt kaffe från 15 miljoner småodlare och väljer därför att ha en dialog med våra leverantörer och tillsammans införa förbättringsåtgärder. Genom programmet arbetar vi tillsammans med ansvarsfulla upphandlingslösningar som kompletterar certifieringen. Dessutom samarbetar vi med relevanta icke-statliga organisationer, lokala myndigheter och branschpartners. 2019 hade vi 27 projekt för småodlare i 14 kaffeproducerande länder.

Programmet består av tre huvudområden: hållbart jordbruk, människors lika värde och ökad levnadsstandard för odlarna. Det andra huvudområdet fokuserar på att minska våra koldioxidutsläpp, optimera befintliga processer och göra våra förpackningar återvinningsbara. Vårt tredje område omfattar socialt ansvar. I Sverige har kaffe en central plats som ”socialt smörjmedel”. Vi är därför mycket medvetna om kaffets roll och arbetar aktivt för ett inkluderande samhälle. Läs mer om våra initiativ i vår CSR-rapport..

Läs mer om våra initiativ i vår CSR-rapport Corporate Responsibility rapport.

Vår resa mot ansvarsfullt kaffe i varje kopp

Pelare 1: Gemensam plattform

Vi förtydligar behoven i vår värdekedja.

Vi förtydligar behoven i vår värdekedja. Vårt ansvarsfulla handelsprogram skapades 2018 i samarbete med Rainforest Alliance och är utformat för att förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna i kafferegioner. Certifierings- och verifieringsprogram använder en revisionsbaserad metod som kräver att odlarna följer strikta regler. Endast 22 % av världens kaffeproduktion är certifierad. Vi köper kaffe från 15 miljoner småodlare, och certifiering kan inte uppnås för alla.

Därför har vi startat vårt ansvarsfulla handelsprogram, som uppmuntrar till en öppen dialog med leverantörerna för att bättre förstå vilka problem de står inför och samarbeta med odlarna för att övervinna hinder. Vi har tre fokusområden – hållbart jordbruk, människors lika värde och ökad levnadsstandard för odlarna.

I dag arbetar vi med 27 projekt för småodlare i 14 kaffeproducerande länder. Dessa projekt omfattar 89 % av våra råkaffeinköp. 2025 kommer alla våra inköp av råkaffe att ingå i programmet, och vi kan då med rätta säga att vi har 100 % ansvarsfull handel.

Pelare 2: Minimera fotavtryck

Vi minskar vår miljöpåverkan steg för steg

Det första steget för att minimera vår miljöpåverkan är att minska våra utsläpp. Vi har redan vidtagit betydande åtgärder för att minska våra utsläpp genom att använda återvinningsbara energikällor och energieffektiva transportsätt samt ställa om till hållbara förpackningar. Att minska vårt avfall till deponi står också högt på vår prioriteringslista. På viktiga anläggningar, som Banbury (England) och Joure (Nederländerna), har vi infört ett system där vi använder avloppsvatten från produktionsprocessen för att framställa energi. På så sätt har vi kunnat leverera över 70 % av värmebehovet på vår fabrik i Joure i mer än 50 år.

 

Vi kompenserar för våra koldioxidutsläpp

Trots våra ansträngningar för att minska vår miljöpåverkan kan vi ännu inte erbjuda helt koldioxidneutral drift och underhåll. Vi kompenserar därför för den koldioxid vi släpper ut så mycket som möjligt. Det gör vi genom att investera i projekt som har en positiv effekt på vårt klimat. Gemensamma projekt som Sustainable Landscapes Cooperation Agreement och Deforestation-Free coffee in the Guarantee Bukit Barisan Selatan Landscape bevarar biologisk mångfald genom att förhindra avskogning och ge hjälp för att kontrollera sjukdomar i kaffeplantor.

Vi kompenserar också våra koldioxidutsläpp genom att plantera träd via Trees for All, och vi investerar i att skapa och bevara skogar som CO2-kompensation.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har varit vår högsta prioritet i flera år. Som en del av vårt hållbarhetsprogram har vi en strategi för att återanvända, återvinna, minska och förnya. Vi försöker hela tiden att genomföra förändringar som främjar en cirkulär ekonomi. Våra kaffemaskiner har lång hållbarhetstid och använder endast originalservicedelar. Vi erbjuder maskiner tillverkade av material med en återvinningsgrad på 94 %, och vi återvinner allt elektriskt avfall via NORSIRK när maskinerna har nått slutet av livscykeln. Denna cirkulära strategi, som genomsyrar hela vår värdekedja, resulterar i optimal användning av naturresurser och ökad livslängd för våra produkter.

Pelare 3: Vägar att mötas

Fantastiska saker kan hända över en kopp kaffe

Oavsett om det handlar om gamla minnen eller om att skapa nya, kan allt hända över en kopp kaffe eller te. JDE Professional tror på kraften i detta och för människor och samhällen närmare varandra för att skapa och dela underbara stunder. Genom att stödja och organisera aktiviteter som främjar kontakt mellan människor strävar JDE Professional efter att använda kaffe och te som ett verktyg för att öka samhällsengagemanget och stödja de utsatta, som inte alltid har lätt för att ta den kontakten.

I över 15 länder genomför vi just nu välgörenhetsprojekt som stödjer vår filosofi: ”Fantastiska saker kan hända över en kopp kaffe”. Ett exempel på dessa projekt är vårt Carista-program i Holland, där volontärer fikar med boende i små lokalsamhällen. Vi stödjer också Macmillan Cancer Support UK och donerar miljontals koppar kaffe till hjälporganisationer och härbärgen i Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Ryssland och Ukraina.

Vi tror starkt på att framtidens kaffe kan säkras genom tillgänglighet till rätt verktyg och kunskap som ger människor som arbetar med kaffe och deras samhällen en möjlighet till att blomstra och växa. Ett av sätten att uppnå detta är genom tillgång till en bra utbildning, särskilt i ung ålder. Därför vidtar vi på Gevalia åtgärder genom att bygga två skolor i kaffeproducerande områden i Honduras.

Burendag (”granndagen”) är ett av våra mest lyckade initiativ. 2018 deltog nästan 5 900 lokalområden och över en miljon människor. Att uppmuntra till kontakt mellan människor har en positiv effekt på lokalsamhället, eftersom hela området blir trevligare, socialare och säkrare året runt.

Mer information om våra värderingar finns i vår Code of Conduct.