Socialt ansvar

Vi ger tillbaka till lokalsamhället genom organisationen Äldrekontakt via sponsring och frivilligt arbete av våra anställda.

Bidra till samhället

Vi ger tillbaka till samhället genom organisationen Äldrekontakt. Där vi sponsrar deras verksamhet och där vi anställda engagerar oss volontärt i deras viktiga fikaträffar som syftar till att bryta soical isolering bland ensamma äldre.

Vi tror på att "Det är fantastiskt vad som kan hända över en kopp kaffe", tror vi också att det ligger inom vårt ansvar att föra människor samman genom att engagera oss med samhället genom våra varumärken, erbjuda vår hjälp, tid, färdigheter och värme. På JDE är vi medvetna om kaffets roll och vi vill därför ge tillbaka till samhället.

Två globala prioriteringar

För att säkerställa att vi rör oss mot ett gemensamt globalt mål, samtidigt som vi erkänner lokala skillnader, har JDE valt två globala prioriteringar:

  1. Ta bort potentiella hinder för kvinnors tillväxt in i ledande befattningar.
  2. Värderingsmässig mångfald för att se till att våra anställda känner att de kan vara sig själva.

Vi har uppnått vårt mål om minst 40% kvinnor i ledande befattningar, vilket återspeglar den övergripande könsdiversiteten i vår globala arbetsstyrka. Vi är stolta över att ha uppnått mindre än 1% löneskillnad mellan könen inom JDE.

icon-person-gender-01.png 40% kvinnor i ledande befattningar
icon-person-gender-01.png Mindre än 1% löneskillnad mellan könen

Läs mer om vår dokumentation här

Kvalitet i varje kopp

På JDE förenas vi av vår kärlek till kaffe och te och alla möjligheter de erbjuder. Vi levererar högkvalitativt kaffe och te till människor över hela världen. Vår kaffeproduktion i Gävle är certifierad för livsmedels- och säkerhetskvalitet.

Kaffeproduktionen i Gävle är ISO 14001- och ISO 22000-certifierad.

Kaffe är den sociala oljan

Genom kaffe och te är JDE stolt över att spela en positiv roll i lokala samhällen över hela världen. Precis som vi tror på att "Det är fantastiskt vad som kan hända över en kopp kaffe", tror vi också att det är vårt ansvar att föra människor samman genom att engagera oss med samhällen genom våra varumärken, erbjuda vår hjälp, tid, färdigheter och värme.