Tips för hållbar kaffehörna på jobbet

För att skapa en hållbar kaffe- och teindustri måste vi samarbeta.
Med våra åtta tips kan du bidra till att göra kaffehörnan på din arbetsplats mer hållbar.

Använd samma kopp flera gånger

Sverige är ett land där det dricks väldigt mycket kaffe. 26 % av detta kaffe dricker vi på jobbet. Därför gör det stor skillnad för miljön om du använder kaffekoppen flera gånger.

Återvinning

När du sopsorterar bör du se till att världens resurser används flera gånger. Du kan till exempel ha två olika sopkärl i kaffehörnan – en för organiskt avfall och en för övrigt skräp. Dessutom kan du värna om miljön genom att välja biologiskt nedbrytbara pappmuggar. Titta efter FSC-certifieringen, som skyddar naturen både vid produktion och nedbrytning av muggarna.

Välj ansvarsfullt producerat kaffe

Genom att välja ansvarsfullt producerat kaffe bidrar du till ökad hållbarhet inom kaffeindustrin. Du kan också välja certifierade produkter som uppfyller olika kriterier, t.ex. miljövänliga produktionsmetoder, goda arbetsvillkor och garanterade minimipriser för odlarna. Vi vill samarbeta med organisationer som hjälper oss att uppfylla våra kunders olika behov och förväntningar.

Använd kaffemaskinens ECO-läge

JDE Professionals maskiner är energisnåla, och nästan alla har en ECO-funktion. ECO-läget sparar upp till 25 % energi och växlar automatiskt till viloläge på natten. Kaffemaskinerna anpassar sig automatiskt till användningsmönstret och startar upp igen innan den första medarbetaren kommer till jobbet på morgonen.

Välj miljövänliga kaffemaskiner

Vi erbjuder energieffektiva maskiner med nuvarande klass A+ och miljömärkningarna Eco, ISO 9001 och ISO 14001. Våra OMNI-maskiner är tillverkade av material med en återvinningsgrad på 94 %, och underskåpen har en återvinningsgrad på 99,9 %. Våra kaffemaskiner håller högsta kvalitet och har lång livslängd. Vid livscykelns slut återvinner vi allt elektriskt avfall via NORSIRK. Dessutom erbjuder vi uthyrning av renoverade kaffemaskiner, vilket kan bidra till en minskning av koldioxidutsläppen med 28 %.

Skänk er kaffesump

Återvinning av kaffesump är ett bra exempel på hur man kan bidra till en cirkulär ekonomi. Er kaffesump kan till exempel användas för att tillverka tvål och kroppsskrubb, som ni kan ge bort som presenter eller julklappar till kunder och medarbetare. Insamlingen av kaffesump sker ofta lokalt för att undvika onödiga transporter. Om ni inte har möjlighet att skänka er kaffesump är det bästa alternativet att sortera den som matavfall.

Involvera medarbetarna

Genom att arbeta tillsammans för hållbara lösningar och komma med nya idéer skapas de största framstegen. Med hjälp av olika kommunikationsverktyg kan ni dela med er och aktivt involvera varandra i arbetet för ökad hållbarhet.

Gör en extra insats

Vill du göra en extra insats för att öka hållbarheten på arbetsplatsen? Utforska möjligheten att använda grön energi. Det finns också bra certifieringssystem för miljöledning. Våra nya kontorslokaler i Valle Wood är BREEAM Excellent, en certifiering baserad på dokumenterad miljöprestanda i nio kategorier – förvaltning, hälsa och inomhusklimat, energi, transport, vatten, material, avfall, markanvändning och ekologi samt föroreningar. Att göra hållbara val kan till en början kräva betydande investeringar, men på sikt skapar det varaktig stabilitet och hållbarhet för verksamheten.