Vi minimerar vår miljöpåverkan

Förnybar elektricitet

Gevalia rostas till perfektion med förnybar elektricitet i vårt kafferosteri i Gävle. På JDE arbetar vi kontinuerligt med att minska CO2-utsläppen. Vi har länge fokuserat på att minska vår klimatpåverkan och var bland annat det första kafferosteriet som övergick till gaseldad rostning.

I vårt rosteri i Gävle rostas kaffet med förnybar elektricitet från regional vattenkraft, förnybar fjärrvärme från biomassa och med fjärrkyla från flod. Vårt rosteri är även ISO 14001-certifierad och har 0% avfall till deponi.

Läs mer om vår dokumentation här

Vi strävar mot nollutsläpp

Vi arbetar med innovation och utvecklar mer energieffektiva processer. Vi stödjer även bönder att använda sig av regenerativt jordbruk och bidrar till att förhindra avskogning.

Vi tror att kaffe globalt kan odlas på ett sätt som når netto nollutsläpp senast år 2050. Genom att samarbeta som en bransch kan vi balansera utsläppen som genereras med de som tas bort. Vi driver förändring och skapar förutsättningar för att minska våra utsläpp. Vi har satt upp mål som validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi) för att minska utsläppen inom scope 1, 2 och 3.

Läs mer om vår dokumentation här

Logo - SBTI.png

SBTi

Genomförande av våra 2030-mål validerat genom SBTi sedan 2021.


Logo - SBTI.png

Scope 1 & 2

Åtagande att minska absoluta utsläpp av växthusgaser med 25% fram till 2030 (jämfört med 2020-baslinjen).

Logo - SBTI.png

Scope 3

Åtagande att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser inom omfång 3 med 12,5% fram till 2030 (jämfört med 2020-baslinjen).

Förklaring av utsläpp av växthusgaser i scope 1, 2 och 3

Scope 1: Direkta utsläpp som uppstår som ett resultat av aktiviteter under vår kontroll, såsom i vår kaffeproduktion och fordon.

Scope 2: Indirekta utsläpp från den el vi har köpt och använt i vår produktion.

Scope 3: Indirekta utsläpp som inte är under vår kontroll, men som uppstår som ett resultat av vår verksamhet, såsom odling av våra kaffebönor eller förpackning och transport av våra produkter.

Mot en avfallsfri värld

Vi på JDE tror på en cirkulär ekonomi där allt återvinns, återanvänds eller komposteras. Vårt forsknings- och utvecklingsteam arbetar med att utveckla innovativa lösningar, som att skapa tepåsar och kaffekapslar som är industriellt nedbrytbara.

Vi granskar hela vår portfölj för att identifiera områden där vi kan optimera vikten på förpackningen och minska förpackningsavfallet. Vi fokuserar också på att minska vattenförbrukningen och avfallet från produktionen samtidigt som vi alltid upprätthåller högsta produktkvalitet och säkerhet.

 

Läs mer om vår dokumentation här

Logo - SBTI.png

Emballage

100% av förpackningarna ska vara återanvändbara, återvinningsbara eller nedbrytbara innan 2030.

Logo - SBTI.png

Vattenförbrukning

Åtagit oss att minska vår vattenförbrukning med 18% fram till 2030.


Logo - SBTI.png

Kafferosteri

Vårt kafferosteri i Gävle är ISO 14001 certifierat.Logo - SBTI.png

Avfallssortering

Genomförande av våra 2030-mål validerat genom SBTi sedan 2021.Logo - SBTI.png

Energi

I vårt rosteri i Gävle rostas kaffet med förnybar elektricitet från regional vattenkraft, förnybar fjärrvärme från biomassa och med fjärrkyla från flod.