Uppstart av kaffemaskiner

Användning av din kaffemaskin beror naturligtvis på vilken maskintyp det är men här kommer några generella tips.

Innan du startar maskinen, kontrollera att produkterna i behållarna är färska och att maskindelarna är rena. Kontrollera sedan att spillbrickan är ren. Slutligen är det viktigt att kontrollera att kranen är öppen.