Policy för cookies

Vad är cookies?

En cookie är en liten datafil som lagras i webbläsaren på din dator när du besöker vissa webbsidor. Cookies varken innehåller eller samlar in information av sig själva. När de läses in av en server via en webbläsare kan de dock ge information som gör det lättare att tillhandahålla en mer användarvänlig tjänst. De kan bland annat registrera användarnas preferenser, upptäcka fel och/eller samla in data för statistik. En cookie kan inte skada din dator, och ingen personligt identifierbar information lagras från ditt besök på denna webbplats. Om du vill ha mer information om hur cookies används på denna webbplats läser du avsnittet Så här använder vi cookies. Om du vill kunna använda hela vår webbplats måste cookies installeras. Om du avaktiverar en cookie som har installerats kan du förmodligen fortfarande surfa på webbplatsen, men vissa funktioner kan då ha avaktiverats. Cookies aktiveras automatiskt i de flesta webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari och Google Chrome). Du kan bestämma om och i vilken utsträckning du vill tillåta att cookies får åtkomst till din dator genom att ändra inställningarna för den webbläsare du använder. Läs om hur du kontrollerar och ändrar dina cookie-inställningar i avsnittet Hantera cookies. Observera att om du inte gör några ändringar innebär det att du accepterar standardinställningarna för webbläsaren och samtycker till att cookies används. Om du inte samtycker kan du ändra webbläsarens inställningar och begränsa eller inaktivera cookies. 

Denna information är en del av vår strävan att följa den senaste lagstiftningen och att se till att vi är öppna, ärliga och tydliga när det gäller användarnas sekretess. Mer information hittar du i vår Sekretesspolicy

 

Så här använder vi cookies

Du kanske har lagt märke till de olika typer av cookies som genereras när du besöker den här webbplatsen. Vi använder tre typer av cookies.

  • Sessionscookies som tas bort automatiskt efter varje besök.
  • Beständiga cookies som finns kvar under flera besök på webbplatsen.
  • Cookies från tredje part som används av partnerwebbplatser som finns inbäddade i vår webbplats eller som vi länkar till.

 

Sessionscookies

Dessa cookies gör att du kan utföra viktiga aktiviteter på webbplatsen, som att de minns fältposter i formulär som återkommer under sessionen. Dessutom gör de att man inte behöver överföra lika mycket information över Internet. De lagras inte på din dator och upphör att gälla när du avslutar din webbläsarsession. 

 

Beständiga cookies

Cookies av den här typen gör det möjligt för oss att identifiera anonyma återkommande besökare på webbplatsen. Genom att matcha en anonym, slumpmässigt genererad identifierare, kan en post skapas med specifik information som hur du kommer till webbplatsen, vilka sidor du besöker, vilka alternativ du väljer och vilken väg du tar genom webbplatsen. Genom att övervaka denna information kan vi förbättra webbplatsen, bland annat genom att åtgärda fel och förbättra innehållet. 

Vi använder programmet Adobe SiteCatalyst för att analysera sidanvändning, sidinteraktioner och vilka vägar användarna tar på våra webbplatser. Det här kallas ”mätmetoder för webbplatser” eller ”analysmetoder”. Vi registrerar inte någon personlig information som en del av denna process. 

 

Cookies från tredje part

När du besöker vår webbplats kanske du lägger märke till cookies som inte kommer från JACOBS DOUWE EGBERTS. Om du går in på en webbsida som innehåller inbäddat innehåll, t ex från Facebook eller YouTube, kan du få cookies från dessa webbplatser. Vi styr inte över dessa cookies, så vi föreslår att du besöker de enskilda webbplatserna från tredje part om du vill ha mer information om dessa cookies och hur man hanterar dem. 

  • Följande cookies från tredje part används på webbplatsen:
  • Adobe Omniture SiteCatalyst - Används för webbplatsanalys
  • Twitter - Används för den sociala delningsknappen
  • Facebook - Används för den sociala delningsknappen
  • Google+ - Används för den sociala delningsknappen
  • Hantera cookies

 

Aktivera eller avaktivera cookies

Om du inte vet vilken typ och version den webbläsare du använder för att ansluta till Internet har klickar du på ”Hjälp” längst upp i webbläsarfönstret och klickar sedan på ”Om”. Informationen du behöver kommer då att visas. 

 

Internet Explorer Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

Klicka på alternativet ”Verktyg” högst upp i webbläsarfönstret och välj ”Internetalternativ”. Klicka sedan på fliken ”Sekretess”. Se till att din sekretessnivå är inställd på Medel eller lägre. Då kommer du att aktivera cookies i din webbläsare. Inställningar över Medel avaktiverar cookies. 

 

Google Chrome (senaste versionen)

Klicka på skiftnyckelikonen längst upp till höger i webbläsarfönstret och välj ”Inställningar”. Klicka på ”Visa avancerade inställningar” längst ned och sök rätt på avsnittet ”Sekretess”. Klicka på ”Innehållsinställningar”. I avsnittet Cookies högst upp väljer du ”Tillåt att lokala data sparas” om du vill aktivera cookies. Om du vill inaktivera cookies markerar du alternativen ”Förhindra att webbplatser sparar data”, ”Blockera cookies och webbplatsdata från tredje part” och ”Ta bort cookies och andra webbplats- och plugin-data när jag stänger webbläsaren”. 

 

Mozilla Firefox

Klicka på ”Verktyg” högst upp i webbläsarfönstret och välj ”Inställningar”. Välj sedan ikonen Sekretess högst upp i rutan som visas. Markera alternativet för att acceptera cookies från webbplatser om du vill aktivera cookies. Avmarkera alternativet om du vill avaktivera cookies. 

 

Safari

Klicka på kuggikonen längst upp till höger i webbläsarfönstret och välj alternativet för ”Inställningar”. Klicka på ikonen för Sekretess högst upp i rutan som visas. Markera alternativet för att blockera tredjeparts- och annonscookies. Om du vill avaktivera cookies helt markerar du rutan ”Aldrig”