Espresso House
Vill du ge feedback?

Fyll i din feedback i formuläret nedan

Välj din bransch

Vi vill gärna höra om din upplevelse

check.png Ge en så detaljerad beskrivning som möjligt
check.png Meddela personalen där maskinen är placerad i händelse av fel eller defekter
check.png Vi behandlar felmeddelanden så snart som möjligt