Tillsammans

Coronakrisen har en betydande inverkan på allas vardag, hur vi umgås och arbetar har förändrats helt. Vi ses nu digitalt och inte längre på kontoret, hemma eller på kafé eller restaurang. I denna nya verklighet är umgänge ännu viktigare än tidigare, om än på nya premisser och med andra utgångspunkter.

Vi på JDE gör vi allt vi kan för att snart kunna dricka en kopp kaffe tillsammans igen. För kaffe förenar och hjälper till att föra samman människor i tider som dessa.

Tillämpning av åtgärder:

Om du har frågor om: